top of page

กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

MicrosoftTeams-image (1)
MicrosoftTeams-image (3)
MicrosoftTeams-image (5)
MicrosoftTeams-image (4)
MicrosoftTeams-image (2)

📣📣 เตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ

“ยูเนี่ยน” ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

พร้อมมาตราการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

📌เปิดเมื่อไร จะรีบแจ้งเลยครับ ^^

bottom of page