top of page

SU JOBS

SU JOBS

SU JOBS มาช่วยหางานให้ชาวศิลปากรแล้วว !

เราขอเป็นพื้นที่สื่อกลางในการให้บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ไปจนถึงพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่กำลังมองหาเด็กจบใหม่ไฟแรงจากรั้วศิลปากร

ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองาน Part-time ก็สามารถเข้ามาประชาสัมพันธ์กันได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้น้อง ๆ ที่มีความสนใจ

หรือนักศึกษาจบใหม่ได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นในการมองหาโอกาสที่จะได้งานตามสายที่เรียนหรือความสามารถของตัวเอง

.

  👉  คลิกเข้ากลุ่ม  https://www.facebook.com/groups/559019241693750/?epa=SEARCH_BOX

.

#SUStyle #SUJOBS #ศิลปากรหางาน #สมัครงาน #ทีมศิลปากร

bottom of page