top of page

ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว > มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำตู้ปันน้ำใจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำ "ตู้ปันน้ำใจ"

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดทำ "ตู้ปันน้ำใจ"

                     เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยตู้ปันน้ำใจ ตั้งอยู่บนแนวรั้วถนนทรงพล ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

                     พร้อมแบ่งบันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลน สามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆและส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้


                     มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขอเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือสังคมและร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ราจะผ่านวิกฤต covid -19 ไปด้วยกัน

เราจะผ่านวิกฤต covid -19 ไปด้วยกัน

"เพิ่มด้วยหัวใจ  หยิบไปแต่พอดี"

                  มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมแบ่งปันความสุขผ่าน "ตู้ปันน้ำใจมหาวิทยาลัยศิลปากร" (ด้านถนนมหาราช) ช่วยคนไทยยามยาก ช่วงวิกฤต covid-19  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

bottom of page