top of page

ประชาสัมพันธ์> คลังข่าว 

คลังข่าว

รวบรวมข่าวและกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อ่านเพิ่มเติม

กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุ่มเงิน 130 ล้าน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุ่มเงิน 130 ล้าน

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำ "ตู้ปันน้ำใจ"

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำ "ตู้ปันน้ำใจ"

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานบริหารการวิจัยฯ อ่านเพิ่มเติม

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม

งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือ

งานมอบตะกร้าห่วงใยและเงินช่วยเหลือ

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม

คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค

คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อของอุปโภค บริโภค

ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 อ่านเพิ่มเติม

bottom of page