top of page

ข้อแนะนำ/ข้อควรปฏิบัติ > รู้เท่าทันโรค Covid-19

รู้เท่าทันโรค! COVID-19 

87475030_867500760356203_758827377390465
87475030_867500860356193_753444013842051
87285042_867500983689514_271305803689256
87958134_867501140356165_501502741510199

COVID-19 รู้ก่อน ป้องกันถูก หลีกเลี่ยงเป็น ลดโอกาสติดโรคได้ 😷😷

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์โรค COVID-19 ของประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การควบคุม

แต่การรู้ข้อมูลและแนวทางการป้องกันโรคที่ถูกต้องก่อนก็จะทำให้เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือ

และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากโรค COVID-19

ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศในตอนนี้ได้อย่างเท่าทัน

.

วันนี้เราก็ได้นำเอาสาระดี ๆ มีประโยชน์มาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้รู้เท่าทันและเข้าใจวิธีการป้องกันไปจนถึงสามารถสังเกตอาการด้วยตัวเองเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของพวกเราทุกคน

.

#SUStyle #Silpakorn #ทีมศิลปากร #COVID19

bottom of page