top of page

สถานการณ์ covid-19  > รวบรวมสถิติรายวัน >สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 
ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. 

🇸🇬🇸🇬สิงคโปร์ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ยอดรวมกว่า 5,000 รายแล้ว
สองวันเพิ่มรวมถึง 1,351 ราย (เมื่อวาน 728 รายและวันนี้ 623 ราย)
🇲🇨🇲🇨อินโดนีเซีย ยอดรวมกลับมาสูงกว่าฟิลิปปินส์


จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +623 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,050 ราย) 
-อินโดนีเซีย +407 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,923 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +218 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,878 ราย)
-มาเลเซีย +69 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,251 ราย)
-ไทย +28 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,700 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย) 
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 85 ราย) 
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📶📶 การวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อตามสถานะ ยอดสะสม หาย รักษาอยู่ เสียชีวิต ของแต่ละประเทศ นับจากวันที่มีพูดติดเชื้อถึง 100 ราย (สถานะ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563) 📶📶

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

bottom of page