top of page

ประชาสัมพันธ์ > คลังข่าว >โครงการศิลปากรร่วมใจต้านภัย Covid-19 วันที่ 17 เมษายน 2563

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"
โครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดโครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"

                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และดร.พิภู บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์

เป็นผู้แทนอธิการบดี และชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน 2 ชั้นกันน้ำแบบซักได้ จำนวน 200 ชิ้น ขวดแบ่งใส่แอลกอฮอล์เจลขนาดพกพา 50 ขวด  และเป็นผู้แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 5 แกลลอน

แอลกอฮอล์เจล 400 กรัม จำนวน 20 ขวด ให้แก่นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ณ ศาลากลาง

จังหวัดราชบุรี เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการบรรเทาความเดือนร้อนของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวเองให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

bottom of page